Nyheter i iTravsystem version 2.5

Trend i startlistorna
I startlistorna finns en ny kolumn som heter ”Trend”. I denna kolumn visas förändringen i streckprocent den senaste timmen och det senaste dygnet, till exempel -2 / +10 för en minskning med 2 procent den senaste timmen och en ökning med 10 procent det senaste dygnet.

Min- och maxintervall som reduceringsalternativ
Denna reduceringsform ger dig möjlighet att reducera bort de rader som inte ligger inom ett visst vinstintervall. I stora system kan det vara önskvärt att inte lämna in och betala för rader som beräknas ge mindre i utdelning är vad systemet kostar. Notera dock att jag inte har tillgång till ATGs databas över samtliga inlämnade system så min- och maxutdelning är endast estimerade utifrån olika parametrar. Läs mer om detta genom att klicka på frågetecknet i reduceringsfönstret.

Visa rader
I reduceringsfönstret finns en ny knapp som heter ”Visa rader”. När du klickar på den så visas de rader som systemet innehåller. Med hjälp av denna kan du enklare kontrollera dina rader före inlämning.