Manual och support

1. Välj tävling
Det första du ska göra efter att du startat iTravsystem är att välj vilken tävling i vill spela på. I rullistan längst upp till vänster i programmet hittar du de tävlingar som iTravsystem har laddat från ATG. De spelformer som programmet stödjer är v5, v64, v65, v75 och v86.

2. Välj ut hästar
Nästa steg består av att välja ut vilka hästar som du vill ha med i ditt travsystem. Vill du spela ett oreducerat system, dvs. alla hästar som du markerar kommer finnas med på din kupong (traditionellt system), behöver du inte bry dig om att väja hästarna som A, B, C eller D. Det kvittar när det handlar om ett oreducerat system.

När du ska spela ett reducerat system har A-, B-, C- och D-hästar en större betydelse eftersom att vissa kuponger kommer att reduceras bort senare beroende på vilka villkor du kommer sätta i ett senare skede. Markera vilka hästar du vill ha med på din kupong genom att klicka på A-, B-, C- eller D-knapparna. Om du är osäker på hur ABCD-system fungerar, läs mer på länken ”Om iTravsystem” i huvudmenyn. Skifta mellan avdelningarna genom att klicka på flikarna.

3. Ranking bestämmer reserver
Du kan väja om du vill ha ATGs turordning för reserver eller ta ut egna. Reserver bestäms genom att du väjer en ranking 1-15 på hästarna i respektive avdelning. Du behöver inte sätta en ranking på alla hästar. Programmet kommer att leta efter den häst med lägst ranking och som inte är streckad på kupongen och sätta den hästen som reserv nr 1. Sen letar den vidare och sätter reserv nr 2 till den häst med näst lägst ranking (och som inte är streckad på kupongen). Vill du plocka ut egna reserver i vissa avdelningar så rankar du hästarna i dessa lopp och låter de övriga avdelningarna vara orankade.

Vill du använda ATGs turordning behöver du inte använda rankingen överhuvudtaget.

 4. Reducera och skapa fil för inlämning
När du har valt de hästar som du vill ha med i ditt system klickar på knappen ”Reducera och skapa fil för inlämning”. Det första du ser i fönstret som kommer fram är en sammanställning av ditt system och de hästar du har markerat. Sedan följer fyra knappar:

  1. ”Kopiera till urklipp” kopierar texten i sammanställningen. Du kan sedan klistra in den texten i exempelvis ett mail
  2. ”Skapa fil för inlämning” skapas och sparas systemet ner till en xml-fil som du sedan kan lämna in på atg.se
  3. ”Visa rader” beskrivs senare på denna sida
  4. ”Stäng fönster” stänger ner detta fönster

Till höger om knapparna finns en yta med information om systemets pris och reduceringsgrad. Om spelformen är v64, v65, v75 eller v86 finns det en val under denna ruta att spela v6, v7 eller v8.

För att spela ett reducerat system klickar du i radioknappen ”Reducera”. Det som då visas är de val du kan göra i ditt reducerade system.

4.1 Reducera med ABCD
I denna ruta sätter du upp villkor för hur många hästar i respektive grupp (A-grupp, B-grupp, C-grupp och D-grupp) som får vinna. Om du exempelvis vill att minst 0 och max 2 hästar ur A-gruppen får vinna i en V5-omgång så ställer du in detta här. Lär mer om hur ABCD-reducering fungerar under ”Om iTravsystem”.

När du har gjort dina ändringar så behöver du klicka på knappen ”Räkna om reducering” för att rutan med pris- och radinformation ska uppdateras.

4.2 Lås avdelningar
Istället för att bara skapa enkelrader (en häst i varje avdelning) vilket iTravsystem gör kan du välja att låsa vissa avdelningar så att alla hästar du har valt i dessa avdelningar (oavsett ABCD-grupp) kommer finnas med på varje kupong.

Har du exempelvis valt häst nr 1 som A, nr 2 som B och häst nr 3 som C i avdelning 1 och väljer att låsa denna avdelning så kommer häst 1,2 och 3 i avdelning 1 att vara med på samtliga kuponger som genereras. Man kan då säga att avdelning 1 är oreducerad, fastän de övriga avdelningarna är reducerade. Det innebär också i exemplet ovan att radpriset blir 3x det ursprungliga radpriset.

När du har gjort dina ändringar så behöver du klicka på knappen ”Räkna om reducering” för att rutan med pris- och radinformation ska uppdateras.

4.3 Reducera till systemkostnad
Att reducera till en total systemkostnad är ett bekvämare sätt att få billiga system. Du anger själv hur mycket systemet ska kosta och väljer sedan vilka rader som ska plockas bort: de som ger mest potentiell utdelning eller de som ger minst potentiell utdelning. Utdelningen räknas ut utifrån den aktuella procentfördelningen.

Det går att använda denna typ av reducering i kombination med ABCD-reducering, dvs. du kan först reducera ditt system med ABCD-reducering och om du sedan märker att ditt system ändå blir för stort kan du reducera ner det ännu mer till en specifik kostnad.

När du har gjort dina ändringar så behöver du klicka på knappen ”Räkna om reducering” för att rutan med pris- och radinformation ska uppdateras.

4.4 Reducera med vinstintervall
Denna reduceringsform ger dig möjlighet att reducera bort de rader som inte ligger inom ett visst vinstintervall. I stora system kan det vara önskvärt att inte lämna in och betala för rader som beräknas ge mindre i utdelning är vad systemet kostar. Notera dock att programmet inte har tillgång till ATGs databas över samtliga inlämnade system så min- och maxutdelning är endast estimerade utifrån olika parametrar. Läs mer om detta genom att klicka på frågetecknet i reduceringsfönstret.

Reducering med vinstintervall går inte att kombinera med låsning av avdelningar.

5. Visa rader
I reduceringsfönstret finns en knapp som heter ”Visa rader”. När du klickar på den så visas de rader som systemet innehåller. Med hjälp av denna kan du enklare kontrollera dina rader före inlämning.

6 Lämna in fil
När du har skapat en xml-fil är det dags att lämna in den på www.atg.se. För att kunna göra detta behöver du ett konto på atg.se.

7. Rätta dina system
För att komma till rättningsmodulen klickar du på knappen ”Rätta system” i huvudfönstret. I det nya fönstret som visas väljer du den xml-fil som har lämnats in på atg.se. Programmet kommer då att börja kolla efter nyinkomna resultat från de aktuella loppen. Uppdateringen sker varannan minut.

När ett resultat kommer in till iTravsystem uppdateras tabellen med dina kuponger automatiskt. De kuponger med flest rätt sorteras in överst.

Det går också att ladda upp systemet (xml-filen) till iOS-appen Travkoll och rätta systemet i din iPhone. Travkoll är gratis och kan laddas ner i App store.

8. Hämta ut din vinst
Detta kan programmet tyvärr ej hjälpa dig med.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>